despreGO.ro

Transparenta FRGO

Obligatii legale privind transparenta

Federatia Romana de GO (FRGO) in virtutea statutului sau de federatie sportiva este o institutie care intra sub incidenta  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public :
Art. 2, litera a): "[...] De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federatiile sportive si organizatiile neguvernamentale de utilitate publica, care beneficiaza de finantare din bani publici;"


Cine poate solicita informatii de la FRGO?

Legea impune institutiilor vizate sa asigure "Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public" - art. 1. In acest sens, Art. 6 alineatul (1) din lege reglementeaza faptul ca "Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.".

Asadar, orice persoana - fizica sau juridica - membra sau nu al unui Club de GO, jucator sau nu de GO, are dreptul sa solicite si sa primeasca informatii de la FRGO.


Ce fel de informatii se pot solicita de la FRGO?

Art. 2, litera b): "prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;".

Asadar, se poate solicita de la FRGO orice informatie produsa sau detinuta de aceasta.

Exceptarile prevazute de lege sunt limitate si specifice, fiind statuate in Art. 12, si se refera la: informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice (daca sunt clasificate), informatiile privind deliberarile autoritatilor, informatiile a caror publicare ar aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala sau industriala, informatiile cu privire la datele personale, informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, informatiile privind procedurile judiciare (daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces).


Cat de repede trebuie FRGO sa ofere informatiile solicitate?

Articolul 7 stabileste urmatoarele termene de raspuns:
"(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor."


Asadar, 10 zile pentru raspunsul prin care se ofera informatia sau prin care se face apel la termenul de 30 de zile, si 5 zile pentru transmiterea refuzului de a oferi informatia.


Masuri administrative

1. FRGO trebuie sa desemneze o  persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice , in sensul aplicarii Legii nr. 544/2001.
"Articolul 3: Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop."

FRGO, fiind o institutie cu structura restransa, in lipsa unui departament pentru relatii publice trebuie sa indeplineasca minimal obligativitatea desemnarii persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice. De mentionat ca legea nu obliga la angajarea unei persoane noi, ci informarea publica se refera la un set de atributii ce poate fi delegat personalului existent.


Obligatii prin contractul de finantare MS

 Metodologia privind finantarea federatiilor sportive nationale  de catre Ministerul Sportului contine in contractul de finantare un capitol V. numit TRANSPARENTA: "Art.5. (1) Contractul de finantare, inclusiv anexele sale, precum si informatiile si documentele vizand executarea acestora constituie informatii de interes public in conditiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, [...]".


 Documente FRGO