despreGO.ro

Difuzarea informatiilor de interes public FRGO

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

"Articolul 3: Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

Articolul 5: (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;


 Obligatii legale privind transparenta