despreGO.ro

Asociatia Saijo - Act Constitutiv

Asociatia Saijo

Actul Constitutiv al Asociatiei Saijo


Republicare site  Asociatia Saijo  din perioada 2003-2010


Capitolul I: Denumirea, forma juridica, sediul si durata asociatiei

Asociatii:
1. Taranu Catalin Petru, cetatean roman, domiciliat in ....................
2. Pop Cristian Gabriel, cetatean roman, domiciliat in ....................
3. Oancea Petru, cetatean roman, domiciliat in ....................
4. Cioata Daniel Emanuel, cetatean roman, domiciliat in ....................
5. Baciu Radu, cetatean roman, domiciliat in ....................
6. Ilie Teodor, cetatean roman, domiciliat in .....................

Intruniti in sedinta din data de 12.01.2004, AU HOTARAT:
constituirea unei asociatii care se organizeaza si functioneaza potrivit prezentului Act Constitutiv, a  Statutului Asociatiei  si a legii romane.

Capitolul II: Denumirea asociatiei, sediul si durata

Art. 1: Denumirea asociatiei este "SAIJO". Dovada de disponibilitatii de denumire se face cu adeverinta de disponibilitate denumirii nr. 24513 eliberata de Ministerul Justitiei Bucuresti. Sediul asociatiei este in Bucuresti, str. Smardan, nr. 18, sc. B, et. 6, ap. 77, sect. 3. Durata de functionare este nelimitata.

Capitolul III: Scopul si obiectivul

Art. 2: Asociatia SAIJO este o asociatie neguvernamentala, non-profit, si are ca scop principal sustinerea si promovarea jocului de GO.
Asociatia nu isi propune realizarea unor scopuri politice.

Art. 3: Obiectul de activitate al asociatiei este:
a) Initierea si sustinerea unor programe si actiuni de atragere a tinerilor pentru popularizarea si practicarea jocului de GO;
b) Sustinerea de stagii, tabere, cantonamente, alte forme de promovare si initiere in jocul de GO;
c) Sustinerea unor competitii de masa, respectand toate regulamentele si instructiunile in vigoare;
d) Stabilirea unor colaborari cu alte organizatii de specialitate din tara si din strainatate, in vederea ridicarii nivelului tehnic al practicantilor acestui joc, acestea urmand a fi prevazute in cadrul unor protocoale speciale incheiate in acest sens;
e) Initierea si instruirea membrilor asociatiei si a altor persoane interesate in practicarea jocului de GO.

Capitolul IV: Patrimoniul

Art. 4: Patrimoniul initial al asociatiei SAIJO este de 7.000.000 (saptemilioane) lei, in numerar, constituit din contributia membrilor.

Art. 5: Ulterior, patrimoniul se va completa cu taxele de inscriere in asociatie, cotizatiile membrilor, subventii, sponsorizari in conditiile legii, precum si daruri manuale si orice alte tipuri de donatii, dobandite in conditiile legii.

Cap. V: Organizarea asociatiei

Art. 6: Forul suprem al asociatiei este ADUNAREA GENERALA. La infiintare, Adunarea Generala este formata din membrii fondatori enumerati in preambulul acestui act.

Art. 7: Asociatia isi desfasoara activitatea prin organismele sale de lucru: Adunarea Generala si Consiliul Director. Consiliul Director este organul de administrare si de executie al asociatiei.
Primul Consiliu Director este format din urmatorii :

1. Baciu Radu - Presedinte
2. Taranu Catalin - Vicepresedinte
3. Oancea Petru - Secretar
4. Pop Cristian - Membru
5. Cioata Daniel - Membru

Atributiile Adunarii Generale si ale Consiliului Director sunt cele prevazute in Statut.

Art. 8: Asociatia isi va organiza un aparat administrativ propriu, a carui structura se stabileste de catre Consiliul Director, in functie de activitatea asociatiei si de mijloacele financiare ale acesteia.

Art. 9. Gestiunea mijloacelor fixe si financiare se face de catre Comitetul Director, sub supravegherea unui cenzor. Pentru intocmirea bilantului si a bugetului Asociatiei se vor avea in vedere dispozitiile legale in vigoare.

Cap. VI: Dispozitii finale

Art. 10. Dispozitiile prezentului Act Constitutiv pentru constituirea, organizarea si functionarea Asociatiei se vor completa cu dispozitiile Statutului Asociatiei si cu prevederile legale in vigoare.

Art. 11. Se deleaga dl. Oancea Petru, domiciliat in .........., identificat prin .........., pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cu privire la inregistrarea si autorizarea functionarii asociatiei.

 Saijo Masataka