Realitatea existentă

 • FRGo este o instituţie publică, cu o imagine puternică (în afară), controversată în peisajul GO-ului românesc, dar fără reflexii în peisajul sporturilor din ţară (…suntem o federaţie sportivă) şi fără imagine (sau aproape inexistentă) în rândul marelui public
 • Comunitatea (mică) a jucătorilor formează – ascociaţii şi cluburi care formează – FRGO
 • Interesele comunităţii şi metodele adoptate par să fie într-un dezacord continuu cu cele ale FRGO. De căutat un numitor şi un limbaj comun pentru toţi aceştia.

Propunere

Se impune crearea unei imagini mai coerente, mai clare, distinctive, care să concentreze toate formele de manifestare vizuală ale FRGO într-o direcţie unitară conceptual şi bine stabilită.

Motivatie

Cea mai importantă modalitate de transmitere a mesajului publicitar şi a oricărui mesaj cu rol “manipulator” şi „formativ” este, indubitabil, cea vizuală conform principiului că o imagine are aceeaşi valoare sugestivă ca o mie de cuvinte (sau sunete); acest lucru (înglobarea unui volum mare de informaţie) se datorează faptului că imaginea are efect instantaneu pe când cuvintele (sunetele) presupun o anumită discursivitate într-un interval de timp oarecare. Deci, valoarea sugestivă deosebită a imaginii constă în faptul că aceasta este percepută instantaneu, producând reacţii afective imediate (nu gradat ca în cazul cuvântului sau sunetului). Un afiş pus undeva pe stradă (cu costuri minime) este văzut într-o lună de sute/mii de oameni care primesc mesajul acestuia.

Binele GO-ului romanesc

Binele GO-ului romanesc

Acest impact vizual este transferat, în mod firesc, personalităţii/identităţii care creaza evenimentul, şi determină asocierea subconştientă a jocului de GO / a evenimentului / a FRGO. Calitatea imaginii, claritatea mesajului, profesionalismul execuţiei este asimilat celor care se identifică cu structura FRGO.

Trebuie creată imaginea de seriozitate, gândire, comunicare, calm în toate manifestările FRGO – adică aşa cum ne învaţă şi GO-ul. Acesta ar trebui să devină şi modul de manifestare al oficialilor FRGO. Orice gafă sau greşeală nu mai este doar personală, ci este alipită imaginii structurii oficiale pe care respectiva persoană o reprezintă.

Realizare

Astfel, pentru crearea unei imagini pozitive şi de impact a FRGO, a mişcării GO-ului din România, ar trebui efectuate următoarele demersuri:

1. Refresh de imagine pentru FRGO.

 • îmbunătăţirea reputaţiei deja dobândite (restructurare site, concept mai clar, mai de impact)
 • creare de campanie de imagine/ rebranding.
 • creşterea notorietăţii (prin elemente vizibile publicului larg şi obiecte promoţionale )
 • transformarea FRGO într-un lider charismatic al mişcării de GO din România (crearea unui sistem de comunicare eficient, la obiect, corect, deschis, plăcut)
 • crearea unei imagini de seriozitate la ANST
 • crearea unui mod de comunicare, simplu, eficient, la obiect, corect, constructiv a membrilor biroului FRGO

2. Popularizarea GO-ului către grupuri ţintă.

a) Copii

 • crearea unei camere pentru începători pe KGS, unde, o dată pe săptămână de exemplu, să fie un îndrumător (care poate fi oricine cu nivel peste 8 kyu să zicem). Se poate face o listă ca o programare, şi cine doreşte şi are răbdare să explice chestiuni elementare într-o seară la câteva săptămani ca să-i înveţe pe micuţi, să se poată înscrie din timp.
 • crearea unui set de afişe generice haioase, atractive, care să fie puse în şcoli/licee. Copiii interesaţi vor contacta FRGO (sau un colaborator special desemnat) şi îndrumaţi către locurile mai apropiate de aceştia în care se poate juca.
 • concursuri mici, ocazionale în locuri unde există nuclee de copii. IMPORTANT: mici premii date aproape mereu copiilor; diplome, afişe, pixuri, tricouri, piese. etc (de calculat costurile, rentabilitatea)
 • formarea unor pachete promoţionale de lecţii de GO alături de alte discipline (workshopuri?)
 • acreditarea de noi instructori ai FRGO, care să poată preda GO
 • descoperirea de şcoli, licee, colegii care prezintă un interes mai mare pentru ambele părţi.
 • distribuirea de materiale publicitare ale FRGO cu ocazia evenimentelor gen Cupa Ambasadorului, Cupa Shusaku, etc.
 • descoperirea unor tabere/vacanţe deja organizate de alte structuri, în care să ne alăturăm pentru promovarea GO-ului.
 • asocierea cu alte evenimente/sporturi/domenii cu care avem ceva în comun (promovare în paralel).
 • crearea unui contract cadru, prin care FRGO mijloceşte integrarea unui instructor în locuri de interes: scoli, licee, facultăţi, etc
 • crearea unei liste de instituţii în care sunt copii/tineri şi care să fie eligibile pentru FRGO
 • crearea unei liste de instructori interesaţi să predea
 • crearea unor adrese ale FRGO, care să deschidă uşile pentru instructori în aceste locuri de interes.
 • crearea de materiale care să sprijine instructorii (inclusiv pe cei care deja activează).

b) Mediul de afaceri

 • cucerirea comunităţii de afaceri care are un interes latent pentru jocurile de strategie serioase tip GO. Este un joc subtil, profund, de gândire, de luptă şi supravieţuire, care necesită n calităţi… Oamenii de afaceri îşi pot descoperi şi antrena calităţi pe care deja le au.
 • organizarea de seminarii de o echipă de elită a FRGO, cu punerea accentului pe descoperirea similitudinilor dintre strategia şi tactica din GO/afaceri. Aceste seminarii ar trebui alăturate eventual unor alte evenimente organizate de comunităţile de afaceri (în completarea lor).
 • distribuirea de materiale promoţionale special create pentru acest grup de interes.
 • aceste turnee de seminarii au un mare potenţial PR
 • se pot înnoda relaţii utile care să atragă sponsorizări.

c) Opinia publică

 • crearea unor legături constante cu oameni din presă care să publice periodic articole referitoare la evenimente din GO, nu doar cu personalităţi. (…evenimentele se succedă permanent).

d) Jucătorii de GO existenţi care nu mai frecventează cluburile/concursurile

 • crearea unui chestionar care se va trimite tuturor jucătorilor în care să evidenţieze în mod constructiv aspectele pozitive şi negative pe care le percep (şi eventuale propuneri), motivul absenţei lor constante, interesele personale pe care le au vis-a-vis de go.
 • acelaşi chestionar trimis însă cluburilor
 • urmează rezultatul chestionarului – măsuri luate – punerea în practică – efecte finale
 • schimbarea percepţiilor foştilor jucători prin îmbunătăţirea sesizabilă a experienţei de a juca GO la cluburi/concursuri ale FRGO. Ofertarea acestora prin mici proiecte punctuale, care pot ajuta comunitatea, şi care nu sunt mari consumatoare de timp/resurse/energie.
 • găsirea unui sistem de lecţii mai eficient, benefic tuturor, eventual un sistem barter (gen servicii contra lecţii)

Se propune abordarea diferită a grupurilor ţintă. Vor exista afişe, materiale, pentru fiecare categorie în parte: copii, oameni de afaceri, public larg (dacă este cazul şi pentru jucătorii existenţi). Eventual se stabileşte un „cod cromatic”, un stil grafic pentru fiecare categorie în parte.

3. Promovarea jocului de GO la nivel de mase

 • afişe generice despre GO şi valenţele acestuia. Trimiteri apoi către situri despre GO. Ideea este ca lumea să afle că EXISTĂ – să devină CURIOASĂ – să găsească un minim de INFORMAŢII coerent – să fie îndrumat unde să afle MAI MULT.
 • un element capital: vizibilitatea – am văzut mereu că la toate concursurile afişele/bannerele se pun strict în/pe locaţia respectivă pentru… „ambientare” cu trei zile înainte de eveniment. Afişele trebuie neapărat puse în jurul locaţiei respective, chiar mai departe de ea, cu cel puţin două săptămâni înainte de eveniment.
 • atragerea de jucători noi, activi la cluburi prin materiale care să intrige, să atragă.
 • creşterea interesului opiniei publice pentru jocul de GO. (presă, articole, interviuri…) prin găsirea unor colaboratori din presă.

Pentru aceste demersuri orientative, care vor fi mai clar stabilite de biroul executiv (sau de AG) trebuie cristalizată o campanie de imagine prin crearea sau finisarea unor materiale cadru de PR:

 • prezentare FRGO
 • listă realizări/premii/etc
 • cerere de sponsorizare
 • cerere de spaţiu/articol revistă
 • argument pentru practicarea Go-ului

Dezvoltare – Detalii

1. Refresh de imagine pentru FRGO.

A) materiale generice, care pot fi folosite mereu (nu sunt legate de un anume eveniment)

 • site-ul trebuie restructurat – dar la el se va lucra mereu
 • afişe generice despre jocul de GO care se poate practica în… (se trece locul, ora, etc)
 • pliante ale FRGO (ele vor fi distribuite gratuit în orice ocazie, la evenimente din lumea GO-ului: concursuri interne, competiţii internaţionale, congrese de GO, ambasadele Chinei, Japoniei, Coreei de Sud la Bucureşti, sedii ale firmelor extrem-orientale, la oficiile de turism… etc.
 • bannere/rollup ale FRGo (eventual 4 bucăţi, care vor fi prezente la evenimente în care FRGo este parteneră)
 • corporate identity
  • siglă (există)
  • cărţi de vizită
  • hârtie cu antet
  • mapă
  • pliant
  • afişe
  • site
  • diplome generice ale FRGO
  • adprint – pentru apariţia în diverse publicaţii.

B. materiale specifice, dedicate unui eveniment clar definit (anume turneu/concurs)

 • materiale dedicate cererii de sponsorizare cu diverse ocazii
 • promoţionale dedicate evenimentului.
 • alte materiale aferente?

C. brainstorming pentru găsirea unor slogane de impact (eventual se poate face un concurs)

 • pentru copii: “Be smart, have fun, play go”…
 • pentru adulţi: ”Have fun, just play”…
 • pentru oameni de afaceri

sau gen:
“Toceşte-ţi coatele, dar Ascute-ţi mintea – joacă GO”
“Go!… fii cu un pas înaintea celorlalţi” / “GO!… be one step ahead!”
“Şansa favorizează omul pregătit”
“Be smart, have fun, play GO”

Ele vor fi folosite în promoţionalele aferente fiecărei categorii în parte, devenind parte din imaginea cu care FRGO se va afişa în toate ocaziile.

D. materiale promoţionale ale FRGO în funcţie de posibilităţi

 • materiale care produse în cantitate mare pot avea un preţ redus
 • de calculat preţuri – costuri – rentabilitate.

Exemplu:
Am făcut anul trecut, cu ocazia Cupei Ambasadorului, un număr de tricouri pe care le-am şi vândut celor interesaţi. Dacă FRGO distribuie aceste materiale promoţionale în număr mare (tricouri, afişe, calendare, rucsace etc.) şi le comercializează/intermediază, se pot creea venituri la FRGO. Cred că legea permite, dar se poate vedea exact:

Art.82 (4)  Sursele de finanţare provin din: b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al Federaţiei

Evident există şi niste costuri pentru concepţie, tipărire/producere, dar cred că dacă sunt bine gândite poate exista un profit pentru toată lumea. Important este ca FRGO să poată avea oricum un plus financiar cu un efort minim: este un intermediar între producătorul obiectelor şi beneficiar. Dacă FRGO nu face nici un demers ca să devină productiv, să strângă fonduri în mod constant, nu se va dezvolta doar prin voluntariatul ocazional al împătimiţilor (după cum s-a văzut în n cazuri, majoritatea obosesc mai devreme sau mai târziu). Dar dacă FRGO vrea să câştige 5% din tricoul meu, 5% din cartea lui Mirel, 5% din jocul lui Jim, 5% din diverse alte proiecte legate de GO pe care poate încerca să le distribuie, cred că se poate aduna câte ceva la bugetul FRGO.